Matrícula 1r d’ESO

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR
DOCUMENTS D’AUTORITZACIONS DE 1R D’ESO PER AL CURS 2021-22

Llistats d’inscripció

Alumnes assignats al centre (7-6-21)
Alumnes preinscrits al centre (7-6-21)
Llista d’espera del centre (7-6-21)
Barem de les sol·licituds del centre en primera opció (30-4-21)

Enllaços a la informació de preinscripció i matrícula de la Generalitat

PREINSCRIPCIÓ PER A L’ESO
CONEIX EL CALENDARI I ELS TERMINIS
FORMULARI PER PODER REBRE INFORMACIÓ AL LLARG DEL PROCÉS

Centres adscrits

A l’educació secundària té preferència l’alumnat que prové d’un centre adscrit al centre demanat. En el nostre cas, tindrà preferència l’alumnat de les escoles:

 • Escola Congrés-Indians
 • Escola Mestre Gibert

 • Escola Pegaso

 • Escola Turó Blau

Calendari i terminis

 • Del 17 al 24 de març: presentació de sol·licituds
 • 25 i 26 de març: presentació de documentació

 • 19 d’abril: llista de sol·licituds amb puntuació provisional

 • Del 20 al 26 d’abril: presentació de reclamacions

 • 30 d’abril: llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions

 • 7 de maig: llista ordenada

 • Del 26 al 28 de maig: ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada a cap centre

 • 4 de juny: oferta final de places escolars

 • 7 de juny: llista d’alumnes admesos i llista d’espera