MATRÍCULA 1r ESO CURS ESCOLAR 2020-2021

CALENDARI

Període de preinscripció de 1r d’ESO: del 23 de març a l’1 d’abril

Període de matrícula de 1r d’ESO: del 16 al 22 de juny

DOCUMENTS DE MATRÍCULA 2020-2021

És important llegir tots els documents amb atenció i portar-los emplenats i impresos per formalitzar la matrícula.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A REALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ:

– DNI de l’alumne/a (o resguard)
– Fotocòpia del llibre de família sencer
– Fotocòpia dels DNI de tots els pares i/o mares
– Fotocòpia del llibre de vacunacions o certificat mèdic alternatiu
– Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental, si s’escau
– Fotocòpia de la targeta de Seguretat Social o mútua mèdica on apareix l’alumne/a
– Fotocòpia del carnet de discapacitació o certificat equivalent, si s’escau
– Dues fotografies de l’alumne/a mida carnet amb qualitat fotogràfica
– Certificat d’escolarització del centre de procedència amb el número del RALC

DOCUMENTS INFORMATIUS

1. Quota de serveis i material socialitzat
2. Carta Dispositiu Digital

Quota de serveis i material
DISPOSITIU DIGITAL

DOCUMENTS QUE S’HAN DE LLIURAR EL DIA DE LA MATRÍCULA

Cal portar la documentació impresa i omplerta adequadament.
1. Carta de compromís educatiu
2. Corresponsabilitat Projecte materials socialitzats
3. Menjador
4. Autorització drets d’imatge
5. Autorització usos d’internet
6. Autorització administració de paracetamol
7. Autorització acompanyament centre mèdic
8. Autorització sortides
9. Autorització ús de carmanyola, si s’escau

NO PODREM FORMALITZAR LA MATRÍCULA FINS QUE LA DOCUMENTACIÓ NO ESTIGUI COMPLETA

Carta de compromís educatiu
Corresponsabilitat projecte
Menjador
Autorització drets imatge
Autorització internet
Autorització administracio de paracetamol
Autoritzacio acompanyament centre mèdic
Autorització sortides
AUTORITZACIÓ CARMANYOLA
Documentació per la matrícula