Documents de matrícula 2020-2021

És important llegir tots els documents amb atenció i portar-los emplenats i impresos per formalitzar la matrícula.

LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA

 • La documentació s’haurà de lliurar a través del correu electrònic a matricula@inslasagrera.cat fins divendres 17 de juliol.
 • Agrairíem que a l’assumpte del mail hi poseu: Matrícula 2021 + Nom de l’alumne/a + curs, i que ho envieu en un únic document.
 • Un cop revisada la documentació, es respondrà el correu electrònic confirmant que la documentació està completa o bé quin/s documents manquen.
DOCUMENTACIÓ MATRÍCULA

Matrícula 1r ESO curs escolars 2020-2021

Per a la preinscripció i matrícula, considerant les circumstàncies actuals, s’han pres les següents mesures:

 • S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per l’enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció (per aquest institut a8067752@xtec.cat).
 • El centre ha de contestar el correu que envia la família amb la sol·licitud i la documentació perquè la persona sol·licitant en tingui constància.
 • Les publicacions dels llistats del procediment es faran a través de la web de l’institut amb les dades personals dels i de les sol·licitants en forma anònima.

Establiment del barem en els criteris de prioritat

A l’educació primària, ESO i batxillerat tenen preferència els alumnes que provenen d’un centre adscrit al centre demanat. En el nostre cas, tindra preferència l’alumnat que provingui de les escoles:

 • Escola Congrés – Indians
 • Escola Mestre Gibert
 • Escola Pegaso
 • Escola Turó blau

En tots els ensenyaments obligatoris a l’ordenació de les sol·licituds s’apliquen els criteris generals de prioritat, que són els següents:

 • Si actualment hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare o tutor legal hi treballa: 40 punts.
 • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
  • Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.
  • Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.
  • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
  • A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.
 • Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts. 

Com a criteris complementaris de desempat, hi ha el de família nombrosa o monoparental (15 punts).