El claustre de professorat ens formem amb professionals de diferents àmbits que ens donen eines per implementar projectes d’on en resultin aprenentatges significatius.